Historik

Sehlins Eltjänst Handelsbolag startade 1981 och drevs av Sören & Siv Sehlin. Firman fanns i Backe men bolaget var verksamt i hela Jämtland. Handelsbolaget är nu nerlagt och Sören & Siv antar andra utmaningar.

På grund av stor efterfrågan har nu Micke Selin beslutat att driva verksamheten igen under namnet M Selins El AB.